STOWARZYSZENIE FILMOHOLIK  powstało w 2011 i jego celem jest :

  • upowszechnianie sztuki teatralnej i filmowej,
  • prowadzenie działalności dobroczynnej,
  • współpraca z mediami,
  • organizacja imprez kulturalnych m.in. spotkań, wywiadów z aktorami i reżyserami, spektakli teatralnych i kabaretowych,
  • realizacja działań: filmowych, edukacyjnych, naukowych, artystycznych w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce filmowej lub poprzez sztukę filmową,
  • wspieranie różnych form kształcenia ustawicznego.

KONTAKT:

ROBERT NODZYKOWSKI – prezes stowarzyszenia

tel. 602 201 171

emai: info@filmoholik.pl